HOIDON KUVAUS

Päiväpirtin hoitopäivämaksuun sisältyy:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Päiväpirtin henkilökuntaan kuuluvat ammattitaitoiset työntekijät: perhekotiyrittäjäpariskunta, perhekotilomittaja-perhetyöntekijä (aika-ajoin lähihoitajaharjoittelija tai AMK opiskelija työelämäharjoittelussa. Yrittäjäpariskunnan vapaapäiviä ja lomia tuuraavat työntekijät.

- Osallistuminen sijoituksen valmisteluun ja hoidon tarpeen arviointiin.

- Asiakassuunnitelman tarkistusneuvottelut (väh. kaksi kertaa vuodessa), missä yhteistyössä sosiaalitoimen edustajien kanssa laaditaan suunnitelma kasvun tueksi. Kriisitilanteessa yhteydenpito sijoittajan kanssa jopa päivittäin. Kasvatus -ja hoitoraportit 1-2kk välein tai sopimuksen mukaan.

- Lapsen ja nuoren hoito- ja kasvatus yhteistyössä lasta tukevan verkoston kanssa (omaiset, sijoittaja, koulu, harrastusten ohjaajat, terapiapalvelun tarjoajat jne.)

- Ympärivuorokautinen hoito- ja kasvatustyö, elämän perustarpeista huolehtiminen ja lapsen/nuoren rinnalla kulkeminen.

- Tapaturmavakuutus sijoitetuille lapsille ja nuorille.

- Viikkoraha/ kuukausiraha 

- Vaateraha (tarvittava vuodenaikojen mukainen vaatetus, ikäkaudelle tarvittava perusvaatetus).

- Harrastuksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset (sis. harrastusvälineet, matkat jne.).

- Vapaa-ajantoimintaa ja ohjausta, virkistystoimintaa

- Tarpeellinen määrä lomamatkoja kotiin/ lomapaikkaan kuukaudessa (väh. 1 krt.)

- Henkilökunnan yhteydenpito lasten ja nuorten omaisiin.

- Kohtuulliset koulukustannukset (kirjat, "kouluasusteet", koulutarvikkeet, kohtuulliset kouluretkikustannukset, koulukuvat).

-Terveyskeskustasoiset / opiskelijaterveydenhuolto -tasoiset terveydenhoitomenot, lääkekustannukset.

- Sairaalamaksujen omavastuuosuus 7 vrk.

- Tarvittaessa terapiakuljetus Savonlinnan alueella.

- Lääkärin määräämät silmälasit, sangat kolmen vuoden välein/sangat + linssien vaihto näön heikkenemisen myötä.

- Kotiuttamisen valmistelu yhdessä sijoittajan, lapsen/ nuoren ja hänen omaistensa kanssa.


Hintaan ei sisälly:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Terapia tai  muu erikoissairaanhoito.

- kohtuuttomat harrastuskustannukset (käsitellään asiakassuunnitelma palavereissa).

- Perheen taloudellinen tukeminen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Perhekoti Päiväpirtti

Haaraojantie 83, 57210 Savonlinna  puh. 050 534 8067