Työn ja työtehtävien yleiskuvaus

Ammatillisen perhekotityön tarkoituksena on tarjota kodinomainen turvapaikka huostaanotetulle  tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetulle lapselle. Perhekodissa pyritään luomaan turvalliset kasvuolosuhteet ammatillisen vanhemmuuden keinoin vanhemmuutta vaille jääneille, rajattomille tai muista vastaavanlaisista pulmista kärsiville lapsille ja nuorille. Perhekodissa tehdään aktiivista yhteistyötä sijoitettujen lasten biologisten vanhempien kanssa.

Perhekotityö koostuu lasten jokapäiväisen elämän huolehtimisesta, aina henkilökohtaisen hygienian valvonnasta, yhteydenpitoon lasten biologisiin vanhempiin, opettajiin, sijoittajatahoon, valmentajiin ja vapaa-ajantoiminnan ohjaajiin.

 

Palveluvalikoima
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Lapsen koulunkäynnin tukeminen.
Koulutyön ohjaus ja valvonta. Koulutyön tavoitteiden asettaminen. Ammattiin kouluttaminen. Kotiopetus.

2) Harrastusten tukeminen.
Tavoitteena säännölliset, aikuisten ohjaamat ja valvomat viikottaiset harrasteet. Yhdessä harrastaminen.
Henkilökohtaisen harrastuksen löytäminen ja ylläpitäminen.

3) Hoitotyö. Lapsen perushoitoa perhekodissa. Erityishoito psykiatrisen konsultaation keinoin ja tuella.

4) Lapsen sosiaalisen elämän tukeminen.
Kannustus, rohkaisu ja hyvien kavereiden hankkiminen aikuistuella.
Sosiaalisten taitojen hiominen yhdessä perhekodin aikuisten opastuksella.

5) Verkostoyhteistyö.
Yhteys sijoittajan kanssa (kasvatus -ja hoitoraportit sovitusti, huoltosuunnitelmat puolivuosittain). Yhteydenpito kouluviranomaisiin ja terveydenhoitajaan. Yhteys terapian ja psykiatrian kanssa.
Koulutukset, projektit ja tutustumiskäynnit. Ammatillisten Perhekotien liitto jäsenperhekoti.

6) Yhteisöllisyys.
Yhteiset harrastukset ja matkat. Yhteisten sääntöjen ylläpitäminen ja yhteisön perusturvallisuudesta huolehtiminen mm. perhekokouksien avulla.

7) Ulkoiset rakenteet.
Ruokatalous. Siivous ja vaatehuolto. Lasta koskevat asiakirjat.
Huoltosuunnitelmaneuvottelut. Arkistointi. Vakuutusasiat. Lapsen vaatetus -ym. tarvikehuolto. Kulkuneuvojen huolto. Vapaa-ajanvälineiden hoito. Kiinteistönhoito; rakennukset, piha-alueet, kasvimaa, marjapensaat. Yrityksen rahaliikenne. Verotus. Maksuliikenne. Kirjanpidon valmistelu (kuitit). Työvuorojen laadinta. Palkanmaksut.

 

Palvelujen kuvausta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
1) Olemme kuusipaikkainen perhehoitoa antava yksikkö ja teemme jokaiseen meille tarjottuun lapseen tilannearvion, olemmeko oikea sijoituspaikka lapselle; pystymmekö auttamaan  kyseistä lasta.

a. Resurssit: Lapsen ympärivuorokautisesta perushoidosta vastaa työtiimi (omahoitajat).

b. Lapsiasiakkaan psyykkisen kunnon rajat olemme asettaneet siten, että Päiväpirttiin sijoitetun lapsen/ nuoren tulee kyetä käymään kunnallista päiväkotia, peruskoulua, ammattikoulua tai lukiota perhekodin tuella.

2) Päiväpirtin asiantuntijapalvelut

a. Lapsen kokonaistilanteen arviointi yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa (lapsen vanhemmat, sosiaalityöntekijät, psykologi, lapsen opettaja, perhekodin työtiimi): psykososiaalinen kuntoisuus ja kuntouttamistarve sijoituksen alussa.

b. Lapsen perushoitoa asetetussa aikahorisontissa: psykologiseen vanhemmuuteen pyrkiminen - lapsen perustarpeista huolehtiminen; turvallisuus, läsnäolo, yhdessä tekeminen ja harrastaminen, matkat.
Lapsiasiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta tärkeää.

c. Opettajajohtoista apua koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä: opettajuus ja kouluelämän tuntemus.
Kotiopetusta järjestetään tilapäisesti, mikäli sijoitettu lapsi ei kykene käymään kunnallisessa perusopetuksessa.

d. Liikuntakasvatus keskeisenä välineenä: pyrkimyksenä  elämänhallinnan tunteen voimistaminen ja hyviin harrastuksiin opastaminen.
Viikottaiset harrastukset yksilöllisesti.

e. Psyykkinen kuntoutus yhteistyössä kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa.

f. Koulutusyhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa HUMAK, DIAK, XAMK Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkinnon arvioijakelpoisuus.

h. Päiväpirtti arvioi laatutavoitteidensa toteutumista:

- Säännölliset puhelinkeskustelut biologisten vanhempien kanssa lapsen elämäntilanteen kehittymisestä.
- Lapsen hoidosta vastaavan työtiimin jäsenten itsearviointi  oman työnsä tuloksista, säännölliset kehityskeskustelut työtiimin kesken.
- Lapsen asiakassuunnitelman tarkistamiset puolivuosittain.
- Lapsiasiakkaan hoitokertomuksen kirjaaminen (viikottain).
-
Työnohjaus 
- Kouluttautuminen ja kilpailukyvyn ylläpito.
- Asiakaskyselyt.


Palvelun tavoite
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kasvamaan saattaminen, kasvamisen esteiden raivaaminen ja lapsen kokonaisvaltainen kuntouttaminen turvallisessa kasvuympäristössä.
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perhekoti Päiväpirtti/ Hannu Saarinen
Haaraojantie 83
57210 Savonlinna,         puh. 050 534 8067